Om FSW Automated Solutions AS

FSW Automated Solutions AS er en del av en større gruppe kalt FSW Gruppen AS.

Vi har siden oppstart i 2021, hatt en god og jevn vekst fram til nå. Dette har blitt drevet av eier og daglig leder Steffen Weyrauch. 

Vi har fagarbeidere som har opparbeidet seg unike erfaringer og kunnskap i de feltene vi spesialiserer oss i. Det vil si i områder som elekto- og automasjonsprosjekter og installasjonarbeid i felt som fiskeindustri, vanlig industri, industribygg, aggregatinstallasjoner og O&G++.